Zimbra + MFE (osa 2)

Päivitin Z-Pushin versioon 2.2.1-1939

Oma asennukseni on /opt/z-push -hakemistossa Zimbra -palvelimella, mutta asennuksen voi tehdä periaatteessa mille vaan palvelimelle, jolta on pääsy Zimbraan.

config.php -tiedostoon muuttamani kohdat:
define(‘TIMEZONE’, ‘Europe/Helsinki’);
define(‘USE_FULLEMAIL_FOR_LOGIN’, true);
define(‘BACKEND_PROVIDER’, ‘BackendZimbra’);

Tämän jälkeen haetaan tuo zimbra backend vaikka täältä.

Jälkimmäinen paketti puretaan z-pushin backend -hakemistoon ja siirretään syntyneestä hakemistosta z-push-2 -hakemisto nimelle zimbra (minun tapauksessa siis /opt/z-push/backend/zimbra/).

Muokkaamani kohta config.php -tiedostossa:
define(‘ZIMBRA_URL’, ‘http[s]://<zimbra url>’);

Muuten mennään oletuksilla.

Tämän jälkeen z-push onkin kunnossa. 🙂

Seuraava osa riippuukin sitten siitä mihin z-push on asennettu.

Jos Z-Push on asennettu Zimbran kanssa samalle palvelimelle ja sitä on tarkoitus käyttää Zimbran Jetty:n kanssa, niin seuraavilla ohjeilla se onnistunee 🙂

* Luo linkki jettyn hakemistoon:
ln -s /opt/z-push /opt/zimbra/jetty/webapps/z-push

* Luo shell -ohjelma php-cgi-fix.sh hakemistoon /usr/bin:
#/usr/bin/sh
export SCRIPT_FILENAME=$1
/usr/bin/php-cgi

* Luo WEB-INF hakemisto /opt/z-push -hakemistoon

* Luo /opt/z-push/WEB-INF -hakemistoon tiedosto web.xml:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  <web-app
   xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"
   version="2.4"
  >

   <display-name>php</display-name>

   <servlet>
    <servlet-name>PHP</servlet-name>
    <servlet-class>org.eclipse.jetty.servlets.CGI</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>

    <init-param>
      <param-name>commandPrefix</param-name>
      <param-value>/usr/bin/php-cgi-fix.sh</param-value>
    </init-param>

     <init-param>
       <param-name>Path</param-name>
       <param-value>/bin:/usr/bin:/usr/local/bin</param-value>
     </init-param>
    
   </servlet>

   <servlet-mapping>
    <servlet-name>PHP</servlet-name>
    <url-pattern>*.php</url-pattern>
   </servlet-mapping>

   <!--
   <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.php</welcome-file>
   </welcome-file-list>
   -->

<Call name="addAliasCheck">
  <Arg>
   <New class="org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler$ApprovePathPrefixAliases"/>
  </Arg>
 </Call>

<security-constraint>
    <web-resource-collection>
      <web-resource-name>deny</web-resource-name>
      <url-pattern>/backend/*</url-pattern>
	  <url-pattern>/include/*</url-pattern>
      <url-pattern>/lib/*</url-pattern>
	  <url-pattern>/WEB-INF/*</url-pattern>
      <url-pattern>/config.php</url-pattern>
      <url-pattern>/z-push-top.php</url-pattern>
      <url-pattern>/z-push-admin.php</url-pattern>
      <url-pattern>/INSTALL</url-pattern>
      <url-pattern>/LICENSE</url-pattern>
    </web-resource-collection>
	<auth-constraint>
    <role-name>deny</role-name>
  	</auth-constraint>
    </security-constraint>
</web-app>

* Muokkaa /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in muuttaen rivi:

<Set name="replacement">/service/extension/zimbrasync</Set>

muotoon:

<Set name="replacement">/z-push/index.php</Set>

Lisää samaan tiedostoon:

<Call name="addRule">
	  <Arg>    
		<New class="org.eclipse.jetty.rewrite.handler.RewritePatternRule">
		  <Set name="pattern">/z-push/*</Set>
		  <Set name="replacement">/z-push</Set>
		  <Set name="terminating">true</Set>
		</New>
	  </Arg>
    </Call>

Lisää myös:

<New id="z-push" class="org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext">
   <Arg><Ref id="Contexts"/></Arg>
   <Arg><SystemProperty name="jetty.home" default="."/>/webapps/z-push</Arg>
   <Arg>/z-push</Arg>
   <Set name="configurationClasses"><Ref id="plusConfig"/></Set>
   <Set name="defaultsDescriptor"><SystemProperty name="jetty.home" default="."/>/etc/webdefault.xml</Set>
   <Set name="tempDirectory"><SystemProperty name="jetty.home" default="."/>/work/z-push</Set>
   <Set name="compactPath">true</Set>
   <Get name="errorHandler">
    <Call name="setShowStacks">
     <Arg type="boolean">false</Arg>
    </Call>
   </Get>
   <Call name="setAttribute">
    <Arg>org.eclipse.jetty.server.webapp.ContainerIncludeJarPattern</Arg>
		<Arg>.*/.*jsp-api-[^/]*\.jar$|.*/.*jsp-[^/]*\.jar$|.*/.*taglibs[^/]*\.jar$</Arg>
   </Call> 
  </New>

* Muuta php.ini:ä (minulla /etc/php5/cli/php.ini, koska käytän Ubuntu -jakelua, jossa web php:lle ja cli php:lle on omat php.ini:t):

magic_quotes_gpc off
register_globals off
magic_quotes_runtime off
short_open_tag on
cgi.force_redirect = 0
max_execution_time = 120
memory_limit = 128M

* Uudelleenkäynnistä jetty:
su – zimbra
zmmailboxdctl restart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.